El que m’ha empès a escriure aquest llibre ha estat el desig de posar en valor el cas d’una entitat empresarial catalana innovadora que va aconseguir situar-se entre les deu primeres del món i que va passar a mans de grans companyies internacionals, i tot això a partir de tres enginyers professionals i de cinc enginyers acabats de graduar que van aportar l’equivalent a 2.500 euros actuals.
Aquesta obra ofereix informació detallada sobre els deu primers anys de la cooperativa Ecotècnia, que van ser suficients per engegar importants processos de creació d’activitats de recerca, d’innovació, de creixement i d’adaptació als mercats, superant la manca de suport de les institucions catalanes i amb l’oposició d’alguns sectors de l’esquerra ambientalista. Aquest recorregut no va ser fàcil.
Aquesta publicació pretén compartir l’experiència de com vàrem ser capaços d’assolir uns resultats que semblaven utòpics, com vàrem sortejar un seguit de dificultats econòmiques, organitzatives i tecnològiques i com vàrem vèncer les dificultats per mantenir els valors constitucionals en un entorn molt diferent del de la creació de la cooperativa. D’aquí el títol del llibre.
Conèixer la història d’Ecotècnia pot ser d’especial interès per a emprenedors i historiadors de l’economia i de les empreses locals. També pot orientar les institucions públiques de Catalunya perquè evitin la pèrdua d’activitats industrials com la de la cooperativa Ecotècnia, que després sí que va ser valorada pel grup Mondragón del País Basc, per la francesa Alstom i per la General Electric dels EUA.
Joaquim Corominas

read more