Llengua, dialectes i estandardització és una obra d’important abast, per a l’elaboració de la qual l’autor ha hagut d’analitzar un gran nombre de fonts d’informació i sotmetre a crítica hipòtesis i teories en àmbits diversos. S’hi mostra un tractament sistemàtic dels fenòmens d’aparició i de formació de les llengües estàndards, partint de l’estudi de nombrosos casos d’arreu del món, tot traçant-ne una descripció actual i diacrònica. El paper dels parlars o dialectes en relació amb la llengua estàndard i els criteris complexos de distinció entre llengües diferents, hi són minuciosament estudiats. El llibre no defuig el compromís a l’hora de valorar els aspectes polítics i ideològics que incidissin en l’estandardització, fenomen que ens és presentat com un aspecte fonamental de la normalització o establiment social de les llengües. Es tracta d’una obra imprescindible que interessa no sols els especialistes de la lingüística, sinó que aporta elements importants de reflexió a tota persona interessada en la situació social de les llengües en el món d’avui.

read more