Santiago Alba Rico

Biography

Publications

Podem continuar sent d’esquerres?

Podem continuar sent d’esquerres?

Santiago Alba Rico
Per a Inmanuel Kant la diferència entre la mà esquerra i la mà dreta era la revelació mateixa de l’espai com a marc d’oposicions insuperables. Les dues mans poden unir-se –per aplaudir o resar– però en cap cas poden substituir-se; estan enfrontades, radicalment renyides, sense que cap operació lògica pugui resoldre aquesta contradicció espacial absoluta. No hi ha síntesi possible que pugui reconciliar-les; cap transformació de l’esperit pot posar-ne una al lloc de l’altra. Per més que girem i retorcem les mans, la mà esquerra mai podrà ser la mà dreta ni, al revés, la mà dreta convertir-se –a base de moure’s– en la mà esquerra. És per això que aquesta diferència constitueix, encara avui, la primera norma de tota orientació en l’espai. En l’àmbit polític Podem continuar sent d’esquerres? respon en sí menor a la pregunta que titula el llibre, i ho fa amb la genialitat habitual de l’autor i amb una suggeridora i provocadora proposta: cal ser revolucionàries econòmicament, reformistes institucionalment i conservadores antropològicament.

read more
¿Podemos seguir siendo de izquierdas? (2ª edición)

¿Podemos seguir siendo de izquierdas? (2ª edición)

Para Inmanuel Kant la diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha era la revelación misma delespacio como un marco de oposiciones insuperables. Las dos manos pueden unirse –para aplaudir o rezar– pero no sustituirse; están frente a frente, radicalmente reñidas, sin que ninguna operación lógica puede resolver esa contradicción espacial absoluta. No hay síntesis posible que pueda reconciliarlas; ninguna transformación del espíritu puede poner una en el lugar de la otra. Por más que la giremos y la retorzamos, por más vueltas que le demos sobre sí misma, la mano izquierda nunca podrá llegar a ser la mano derecha ni -al revés- la mano derecha convertirse, a fuerza de moverse, en la mano izquierda. Y es por ello por lo que esa diferencia constituye, todavía hoy, la regla primera de toda orientación en el espacio.
En el terreno de la política ¿Podemos seguir siendo de izquierdas? responde en sí menor a la pregunta que titula el libro, y lo hace con la brillantez habitual del autor, y con una sugerente y a la vez provocadora propuesta: revolucionarios y revolucionarias a nivel económico; reformistas a nivel institucional; y conservadoras y conservadores a nivel antropológico.
La colección Tinta de Primavera de Pol·len edicions presenta esta segunda edición con un prólogo de David Fernàndez.

read more

Pin It on Pinterest