Carme Junyent

Biography

Publications

La diversitat lingüística

La diversitat lingüística

La diversitat lingüística és un llibre adreçat especialment als professionals de l’ensenyament i als lectors interessats en els fenòmens del llenguatge. El seu objectiu fonamental és explicar de manera entenedora els mecanismes de la diversificació lingüística, de manera que pugui ser entesa com un fenomen natural que actua com a mitjà d’adequació a l’entorn i no com a un obstacle per a la comunicació. Al mateix temps, es fa èmfasi en els fenòmens de contacte equitatiu que palesen que és possible la convivència i la comunicació sense renunciar a la diversitat ni a les formes de representar el món que han forjat les diferents cultures.

read more
La diversidad lingüística

La diversidad lingüística

La diversidad lingüística es un libro dirigido especialmente a los profesionales de la enseñanza y a los lectores interesados en el fenómeno del lenguaje. Su objetivo primordial es explicar de forma clara los mecanismos de la diversificación lingüística, de manera que pueda ser entendido como un estado natural que actúa como medio de adecuación al entorno y no como un obstáculo para la comunicación. Al mismo tiempo, se pone énfasis en el hecho del contacto equitativo que hace posible la convivencia y la comunicación sin renunciar a la diversidad ni a las formas de representar al mundo que han forjado las diferentes culturas.

read more
El libro de las lenguas

El libro de las lenguas

A lo largo de los años hemos ido recogiendo diversos aspectos de las lenguas del mundo, características que nos ayudan a entender cómo funcionan el lenguaje y las lenguas, desde las más cercanas hasta las más dispares. La recopilación de estos datos es el fundamento de este libro. Hemos optado poruna forma de aproximación al conocimiento más parecida aun anecdotario que a un trabajo sistemático, pues no hemos pretendido hacerun estudio enciclopédico sino ofrecer unas pinceladas de algunas lenguas con las que hemos tenido contacto, como destellos de ese todo que el lenguaje humano. Nuestro mayor deseo sería que esos destellos alimentasen el deseo de conocerlas mejor, de tenerlas en cuenta en la investigación, en la docencia y en la vida.

read more
Les llengües a Catalunya

Les llengües a Catalunya

Quantes llengües es parlen a Catalunya? Vet aquí una pregunta sense resposta possible, i per raons diferents.

Quan diem que a Catalunya es parlen pel cap baix unes 300 llengües, el que volem dir és que el nostre mapa lingüístic és molt més ric i divers que fa 50 anys, que a Catalunya es parlen llengües de gairebé tot el món, i que amb nosaltres hi conviuen persones procedents de més de 300 comunitats lingüístiques d’arreu del món. Cal fer visible aquesta realitat perquè només amb el coneixement és possible la convivència, i perquè la diversitat fa possible la reciprocitat i la cooperació. El futur del nostre país ja es construeix amb les aportacions d’aquestes llengües, alenades que revitalitzen el nostre llegat i l’enforteixen enfront de l’homogeneïtzació.

read more
La diversitat lingüística

La diversitat lingüística

És un llibre d’activitats que t’ajudaran a conèixer la diversitat lingüística del món, a entendre que les diferències que fem entre llengües millors i pitjors no té cap fonament, i a comprovar que moltes comunitats estan discriminades per raons lingüístiques i que això fa que moltes es bejín abocades a abandonar la seva llengua. Esperem que tot plegat t’ajudi a reflexionar sobre les actuacions que poden contribuir a preservar la diversitat lingüística del món.

read more

Pin It on Pinterest