Sousa Poza, Julia

Biografía

Publicaciones

Sexisme: la violència de les mil cares

Sexisme: la violència de les mil cares

El sexisme és l’origen de la violència de gènere, ja que associa, potencia, ensenya i transmet els valors masculins com a sinònim d’èxit, de força, d’intel·ligència, de poder. Es contraposa al que és femení, que roman invisible i sempre està supeditat a allò que és masculí. En l’exercici d’aquest poder arrela el sexisme i, al seu torn, el sexisme busca aquest poder. El sexisme, per tant, només coneix un gènere: el masculí. Aquest llibre no és només per a dones, ni de lluny, també és per als homes, atès que el combat contra el sexisme ens interpel·la a tots. Als homes, perquè el practiquen per herència històrica i a les dones, perquè el pateixen. I perquè, sense adonar-se’n, de vegades el transmeten als seus fills i filles quan els eduquen des d’una perspectiva sexista.

El sexisme és el punt de partida de la desigualtat, així com de la violència masclista. Una violència que pren múltiples formes. N’hi ha tantes que a la portada del llibre parlem de «la violència de les mil cares». Els crims en són l’expressió més cruel i inhumana. Però la violència contra les dones està en les paraules, en els gestos, en les actituds, en la desigualtat quotidiana, a les llars, a la feina, al carrer. Està a les ments.

Sexisme: la violència de les mil cares, de Julia Sousa, amb pròleg de Marina Subirats, és el tercer llibre editat per la Fundació Periodisme Plural, dins la seva col·lecció Periodisme i Drets Humans. Pretenem que sigui una obra útil, que aporti dades i reflexions per conèixer millor el problema en tota la seva complexitat, una informació imprescindible per combatre aquests crims insuportables entre totes i tots. Per transformar les ments.

leer más
Sexismo, la violencia de las mil caras

Sexismo, la violencia de las mil caras

El sexismo es el origen de la violencia de género, porque asocia, potencia, enseña y transmite los valores masculinos como sinónimo de éxito, de fuerza, de inteligencia, de poder. En contraposición a lo femenino, que es invisible, supeditado siempre a lo masculino. En el ejercicio de este poder se sustenta el sexismo y a su vez, el sexismo se sustenta en el poder. Sexismo, por tanto, solo conoce un género: el masculino. Este libro no es un libro solo para mujeres, no, también lo es para los hombres, porque el combate contra el sexismo nos interpela a todos. A los hombres, porque lo practican por herencia histórica. A las mujeres, porque lo padecen. Y porque, sin saberlo, a veces lo transmite a sus hijos e hijas cuando los educan desde una perspectiva sexista.

El sexismo es el punto de partida de la desigualdad, y de la violencia machista. Una violencia que adquiere múltiples formas. Tantas que en la portada del libro hablamos de «la violencia de las mil caras». Los crímenes son su expresión más cruel, más inhumana. Pero la violencia contra las mujeres está en las palabras, en los gestos, en las actitudes, en la desigualdad cotidiana, en las casas, en el trabajo, en la calle. Está en las mentes.

Sexismo, la violencia de las mil caras, de Julia Sousa, con prólogo de Marina Subirats, es el tercer libro editado por la Fundación Periodismo Plural, en su colección Periodismo y Derechos Humano. Pretendemos que sea un libro útil, que aporte datos y reflexiones para conocer mejor el problema en toda su complejidad. Información imprescindible para, entre todas y todos, combatir los crímenes insoportables. Para transformar las mentes.

leer más

Pin It on Pinterest