Aquest volum presenta materials imprescindibles per explicar, treballar i estudiar cadascuna de les 19 obres del període medieval que formen part del temari de la matèria d’Història de l’Art de segon de Batxillerat. A més d’una anàlisi historicoartística comprensible, rigorosa i actualitzada, incloent-hi la informació més rellevant i les referències bibliogràfiques més recents, l’usuari (ja sigui docent o estudiant) hi trobarà una sèrie d’activitats, creatives i transversals, que han estat formulades tenint en compte les competències (generals de Batxillerat i específiques de la matèria), els objectius, els continguts i les activitats d’avaluació que determina el Decret 142/2008. Però també en la línia de les noves propostes competencials de la LOMLOE. Aquests materials s’han dissenyat perquè al professorat li resulti fàcil utilitzar-los i implementar-los en les seves programacions (tant en la general de l’assignatura com en la de l’aula) i perquè a l’alumnat l’estudi d’aquesta disciplina li sigui atractiu i estimulant.

leer más