S. Iborra, Yeray

Biografía

Publicaciones

Vida mantera

Vida mantera

Vida mantera. Retrato circular de la venta ambulante (Dakar-Barcelona) desanda los pasos de aquellos que se dedican a la manta en Barcelona. Emprende un viaje desde Dakar hasta la capital catalana con el objetivo de entender por qué Mohammed quiso entrar en su televisor y llegar a Europa de un salto; por qué Aziz pasó su juventud a bordo de un cayuco (y cómo acabó fundando un sindicato de vendedores ambulantes); por qué Awa no sabe dónde está su marido, o cómo Fatou abandonó la calle para presidir una cooperativa con más de una docena de trabajadores, todos ellos antiguos manteros.

Este texto habla sobre la manta para hacerlo sobre migraciones, fronteras, desigualdad, modelo de ciudad o lucha colectiva. Busca entender por qué la venta ambulante ha ocupado a los medios de comunicación desde el verano de 2015, lo cual ha supuesto una piedra en el zapato para el Gobierno de Ada Colau, quien ha respondido a la presión con planes sociales, pero también con saturaciones del espacio y operativos policiales. Y, por encima de todo, trata de explicar cómo los manteros han aguantado el chaparrón gracias a la autoorganización: el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes ha dado voz al colectivo, ha puesto en marcha una marca (Top Manta) y ha recibido el apoyo de uno de los fundadores de los Black Panthers, Bob Brown, y del mismísimo papa Francisco.

leer más
Vida mantera

Vida mantera

Vida mantera. Retrat circular de la venda ambulant (Dakar-Barcelona) desfà els passos d’aquells que es dediquen a la manta a Barcelona. Emprèn un viatge des de Dakar fins a la capital catalana amb l’objectiu de comprendre per què en Mohammed va voler entrar al seu televisor i arribar a Europa d’un salt; per què l’Aziz va passar la joventut a bord d’una pastera (i com va acabar fundant un sindicat de venedors ambulants); per què l’Awa no sap on és el seu marit, o com la Fatou va abandonar el carrer per presidir una cooperativa amb més d’una dotzena de treballadors, tots ells antics manters.

Aquest llibre parla sobre la manta per fer-ho sobre les migracions, les fronteres, la desigualtat, la ciutat o la lluita col·lectiva. Mira de fer entendre per què la venda ambulant ha ocupat els mitjans de comunicació des de l’estiu del 2015, fet que ha suposat una pedra a la sabata per al Govern de l’Ada Colau, que ha respost a la pressió amb plans socials, però també amb saturacions de l’espai i operatius policials. I, sobretot, intenta explicar com els manters se n’han sortit gràcies a l’autoorganització: el Sindicat Popular de Venedors Ambulants ha donat veu al col·lectiu, ha creat una marca (Top Manta) i ha rebut el suport d’un dels fundadors dels Black Panther, en Bob Brown, i del mateix papa Francesc.

leer más

Pin It on Pinterest