Rota Iglesias, Josep

Biografía

Publicaciones

Psicomotricitat, escola i currículum

Psicomotricitat, escola i currículum

La psicomotricitat ha d’estar situada en un marc de coherència pedagògica dins el projecte educatiu de les escoles. La finalitat d’aquest llibre va en aquesta direcció. Es vol posar de manifest com la psicomotricitat està present en la majoria de continguts i estratègies dels currículums de l’etapa d’educació infantil i del primer cicle de l’etapa d’educació primària. I també com les capacitats i competències d’ambdues etapes tenen una clara relació amb els continguts de la psicomotricitat.

Aquest llibre pretén ser una eina útil per a tots els professionals que treballen la psicomotricitat en el marc escolar i en altres institucions que donen suport a infants que necessiten aquest acompanyament. També pretén ser un document de referència en la formació inicial de mestres i de psicomotricistes. Uns i altres hi trobaran fonamentació i recursos per elaborar la seva pròpia pràctica i reflexió.

El treball realitzat és fruit de la il·lusió i el compromís professional dels seus autors, citats a l’interior. Tots ells formen part d’un grup de recerca de la UAB i, des de diferents realitats professionals, desenvolupen la seva tasca en el camp de l’educació i la psicomotricitat.

leer más
La intervención psicomotriz: de la práctica al concepto

La intervención psicomotriz: de la práctica al concepto

Este es un libro que ha surgido de la práctica, la práctica psicomotriz, como fuente estimuladora de teorías y conceptos, que, a su vez, dan sentido a todo lo que se manifiesta en ella. El autor ha querido plasmar la relación dialéctica que existe entre estos dos extremos: la teoría y la práctica. Los dos se retroalimentan y, en esta disciplina de la psicomotricidad, se significan mutuamente.
Es, por lo tanto, un libro práctico y nace con la intención de que sea útil a los profesionales que se dedican tanto a la psicomotricidad educativa como a la psicomotricidad de ayuda terapéutica.
Dado que en psicomotricidad se interviene sobre el cuerpo, el primer capítulo del libro está dedicado a cómo este es entendido por el autor. Luego, puesto que la finalidad principal y última de la intervención psicomotriz es la de acompañar y favorecer el desarrollo armónico de la persona, se incluye un capítulo sobre el desarrollo psicomotor, como un marco de referencia de la intervención tanto educativa y preventiva como terapéutica. En relación con estos dos tipos de intervención, se desarrollan los aspectos que el autor considera más significativos de cada uno de ellos. Y por último, la primera parte concluye con un capítulo sobre la evaluación.
La segunda parte del libro está dedicada a la exposición de cuatro casos prácticos de intervención psicomotriz.

leer más

Pin It on Pinterest