SOBRE EL AUTOR

Grivé, Roser

ORCID:
UNIVERSIDAD:
CORREO ELECTRÓNICO:

LIBROS

Com es pot llegir «El Petit Príncep»

Com es pot llegir «El Petit Príncep»

Durant quinze cursos escolars hem treballat El Petit Príncep amb adolescents, amb gran profit i satisfacció. La candidesa aparent del relat i les possibilitats d’interpretació fan que cadascú se l’apropiï a la seva manera.

En aquesta guia, que prové d’anys de treball en el projecte Filosofia 3/18, hi ha la petjada de Matthew Lipman i tota ella fa flaire de filosofia per a infants. S’hi destaquen substancialment els aspectes filosòfics per sobre d’altres que són tant o més legítims.

A través dels viatges i les tribulacions del petit príncep, trobem conceptes com dubte, veritat, autoritat, efímer i soledat. Els aspectes ètics estan il·lustrats per les virtuts i defectes de personatges paradigmàtics. Tampoc no podem deixar de consignar els aspectes epistemològics assenyalats ja des del primer capítol i que culminen en la coneguda expressió: «L’essencial és invisible als ulls».

El Petit Príncep és un clàssic universal que encara té molt a dir a les generacions actuals.

leer más
Cómo se puede leer «El Principito»

Cómo se puede leer «El Principito»

Durante quince cursos escolares hemos trabajado El Principito con adolescentes con gran provecho y satisfacción. La candidez aparente del relato y las posibilidades de interpretación hacen que cada cual se lo apropie a su manera.

En esta guía, que proviene de años de trabajo en el proyecto Filosofía 3/18, se encuentra la huella de Matthew Lipman y toda ella rezuma filosofía para niños. Se destacan sustancialmente los aspectos filosóficos por encima de otros que son tanto o más legítimos.

A través de los viajes y las tribulaciones del principito, encontramos conceptos como duda, verdad, autoridad, efímero y soledad. Los aspectos éticos están ilustrados por las virtudes y defectos de personajes paradigmáticos. Los aspectos epistemológicos, señalados ya desde el primer capítulo, culminan en la conocida expresión: «Lo esencial es invisible a los ojos».

El Principito es un clásico universal que todavía tiene mucho que decir a las generaciones actuales.

leer más

Pin It on Pinterest