Grivé, Roser

Biografía

Publicaciones

Com es pot llegir «El Petit Príncep»

Com es pot llegir «El Petit Príncep»

Durant quinze cursos escolars hem treballat El Petit Príncep amb adolescents, amb gran profit i satisfacció. La candidesa aparent del relat i les possibilitats d’interpretació fan que cadascú se l’apropiï a la seva manera.

En aquesta guia, que prové d’anys de treball en el projecte Filosofia 3/18, hi ha la petjada de Matthew Lipman i tota ella fa flaire de filosofia per a infants. S’hi destaquen substancialment els aspectes filosòfics per sobre d’altres que són tant o més legítims.

A través dels viatges i les tribulacions del petit príncep, trobem conceptes com dubte, veritat, autoritat, efímer i soledat. Els aspectes ètics estan il·lustrats per les virtuts i defectes de personatges paradigmàtics. Tampoc no podem deixar de consignar els aspectes epistemològics assenyalats ja des del primer capítol i que culminen en la coneguda expressió: «L’essencial és invisible als ulls».

El Petit Príncep és un clàssic universal que encara té molt a dir a les generacions actuals.

leer más
Cómo se puede leer «El Principito»

Cómo se puede leer «El Principito»

Durante quince cursos escolares hemos trabajado El Principito con adolescentes con gran provecho y satisfacción. La candidez aparente del relato y las posibilidades de interpretación hacen que cada cual se lo apropie a su manera.

En esta guía, que proviene de años de trabajo en el proyecto Filosofía 3/18, se encuentra la huella de Matthew Lipman y toda ella rezuma filosofía para niños. Se destacan sustancialmente los aspectos filosóficos por encima de otros que son tanto o más legítimos.

A través de los viajes y las tribulaciones del principito, encontramos conceptos como duda, verdad, autoridad, efímero y soledad. Los aspectos éticos están ilustrados por las virtudes y defectos de personajes paradigmáticos. Los aspectos epistemológicos, señalados ya desde el primer capítulo, culminan en la conocida expresión: «Lo esencial es invisible a los ojos».

El Principito es un clásico universal que todavía tiene mucho que decir a las generaciones actuales.

leer más

Pin It on Pinterest