Garcia Llorens, Mercè

Biografía

Publicaciones

Aprenentatge basat en projectes grans: experiència i lliçons apreses

Aprenentatge basat en projectes grans: experiència i lliçons apreses

L’aprenentatge basat en projectes (ABP) és un model d’ensenyament-aprenentatge en què els continguts s’aprenen i els objectius s’assoleixen mitjançant la realització d’un projecte que l’alumnat desenvolupa organitzat en equips de treball. El projecte parteix d’una anàlisi prèvia del professorat per assegurar que cada estudiant té la capacitat de poder-lo resoldre i que, a mesura que el vagi desenvolupant, adquirirà totes les competències i les habilitats requerides.
Els avantatges d’aplicar un model d’ABP són moltes, entre les quals l’augment de la motivació, la participació i l’autoestima, així com el desenvolupament d’habilitats i de competències importants com ara el treball en equip, la planificació, la comunicació efectiva, la gestió del temps, la presa de decisions i la resolució de problemes, totes elles adreçades a preparar més bé l’alumnat perquè s’encari amb les situacions reals que es trobarà en el món professional.
L’objectiu d’aquest document és proporcionar una guia d’aplicació de l’ABP partint de l’experiència pròpia en enginyeria en projectes que engloben diverses assignatures. Pretén aportar un seguit d’aspectes clau en forma de lliçons apreses per tenir-les en compte a l’hora d’afrontar el disseny d’un ABP que comprengui un curs o itinerari complet.

leer más
Cocinar jugando

Cocinar jugando

Este volumen incluye más de cincuenta recetas para desarrollar un taller de cocina con niños y jóvenes. Un taller que vincula directamente a las niñas y niños con lo que comen y que considera la alimentación como un aspecto inseparable de su proceso educativo. En este proceso es indispensable el papel del adulto, del maestro y de la escuela como transmisores de pautas y reguladores de la actividad.
Además de las orientaciones necesarias para organizar el taller de cocina en el centro, cada receta incluye los elementos básicos para prepararla, así como información sobre nutrición de los alimentos y sobre la historia y gastronomía de cada plato y orientaciones sobre los contenidos y objetivos educativos asociados.

leer más

Pin It on Pinterest