«Saber la singularitat: innovació docent des dels feminismes» és el recull d’experiències pràctiques, aplicades a diverses àrees de coneixement en l’ensenyament universitari, i l’elaboració de propostes que han dut a terme diferents docents de la Universitat de Barcelona i amb les quals proposem la transformació feminista de la relació entre estudiant i saber.

La «singularitat» és l’atenció en primera i tercera persona, entre docent i estudiant, a la matèria d’estudi, a allò que succeeix a l’aula en el procés d’aprenentatge, i a la relació entre la universitat i les persones.

En un context en què la incorporació de la transversalitat de gènere ha de fer-se efectiva en els plans docents i en la institució universitària, cada un d’aquests capítols aporta a satisfer les necessitats de docents de tot l’àmbit universitari.

leer más