Marta Albadalejo Mur

Biografía

Maestra. Licenciada en Filología. Máster en Gestión de la comunicación. Pedagoga sistémica. Psicoterapeuta en análisis transaccional y coach. Se ha especializado en comunicación interpersonal y análisis de la conversación. Su último libro lleva por título: Cómo decirlo. Entrevistas eficaces en el ámbito educativo. Ha ejercido como docente en primaria y en Comunicación Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Desde 1983 se ha dedicado intermitentemente a la formación de profesorado. Desde 2002 se dedica al counselling y al coaching (entrenamiento emocional); es coordinadora de la formación en Coaching Sistémico Transaccional de Coaching & Comunicación; sigue colaborando con programas de formación de profesorado e imparte conferencias para padres y madres con la voluntad de aportar recursos y dar soporte a la educación emocional de los niños y jóvenes.

Publicaciones

Cartes a la mare

Cartes a la mare

El 1998 un noi de 17 anys se suïcida. L’escrit és el recull de les cartes que el fill escriu a la mare des del més enllà, quan ella decideix tornar a viure a Premià, on havien viscut quan el fill era petit.

Aquest llibre no és sobre el suïcidi juvenil, ni sobre la salut mental, ni sobre el dol, ni sobre l’educació, ni sobre el poder de la paraula. Però tot això hi és present.

A qui pot interessar?
• A persones que hagin patit el suïcidi d’algú estimat.
• A joves i adults que en algun moment hagin pensat seriosament en el suïcidi com a alternativa.
• A professorat de tots els nivells educatius, psicòlegs, psiquiatres, pedagogs, psicopedagogs, psicoterapeutes, treballadors socials…
• A pares i mares de fills adolescents, o preadolescents, o postadolescents.
• A qualsevol persona amb ganes de fruir d’un text fet d’intimitat i sentiments.

leer más
Aprendre i ensenyar amb benestar i empatia

Aprendre i ensenyar amb benestar i empatia

Des de finals del segle passat, les descobertes científiques sobre la funció indispensable de les emocions en el desenvolupament personal i social i en l’aprenentatge han suposat un canvi determinant en l’àmbit de la formació de les persones. En aquesta obra, adreçada al professorat de totes les etapes educatives, es parteix d’una exposició de la funció de les emocions i de la salut psicològica d’infants i joves, es presenten propostes d’actuació en el centre i dins l’aula, per acabar obrint algunes reflexions sobre com estructurar la formació i assumir la pròpia professió. S’inclou, així mateix, un ampli espai de reflexió sobre els estils educatius i l’equilibri emocional d’educadors i educadores i s’ofereixen eines de coaching. Tot plegat des de la mirada de la psicologia, la pedagogia i la neurociència.
Pel seu contingut, l’obra és d’interès no només per al professorat sinó per a totes les persones i col·lectius que, conscients de la influència que tots exercim sobre els altres i especialment sobre les noves generacions, participem i hem de contribuir a la millora de la salut emocional de la comunitat on vivim. L’obra també pretén col·laborar en la construcció d’una ciutadania amb nous valors, més activa i emprenedora, que cerca la millora de tot el col·lectiu humà.

leer más
Aprender y educar con bienestar y empatía

Aprender y educar con bienestar y empatía

Desde finales del siglo pasado, los descubrimientos científicos sobre la función indispensable de las emociones en el desarrollo personal y social y en el aprendizaje han supuesto un cambio determinante en el ámbito de la formación de las personas. En esta obra, dirigida al profesorado de todas las etapas educativas, se parte de una exposición de la función de las emociones y de la salud psicológica de niños y jóvenes, se presentan propuestas de actuación en el centro y en el aula, para terminar abriendo algunas reflexiones sobre cómo estructurar la formación y asumir la propia profesión. Se incluye, asimismo, un amplio espacio de reflexión sobre los estilos educativos y el equilibrio emocional de educadores y educadoras y se ofrecen herramientas de coaching. Todo ello desde la mirada de la psicología, la pedagogía y la neurociencia.

Por su contenido, la obra no solo es de interés para el profesorado, sino también para todas las personas y colectivos que, conscientes de la influencia que todos ejercemos sobre los demás, y especialmente sobre las nuevas generaciones, participamos en la mejora de la salud emocional de la comunidad donde vivimos y debemos contribuir a ello. La obra también pretende colaborar en la construcción de una ciudadanía con nuevos valores, más activa y emprendedora, que busca la mejora de todo el colectivo humano.

leer más

Pin It on Pinterest